Loading...
Gent2018-07-09T11:27:56+02:00

Aribau, un pixatinters español – 2

Llagoteria en llengua llemosina.

Bonaventura Carles Aribau escriu a Vilacort, el 1833 i excepcionalment en català, uns versos destinats a felicitar l’amo pel seu aniversari. Cal dir que ben lluny del lèxic i l’àgil redacció de les obres teatrals de Josep Robrenyo, l’Oda a la Pàtria de Bonaventura Carles Aribau és un text arcaïtzant, servil combinació de tòpics enaltidors d’una embafadora “dolça Catalunya” que hom pretén que tingui com a llengua pròpia aquella invenció vuitcentis […]

Articles anteriors: