Cristòfol Despuig i Los col·loquis – 23.

Cristòfol Despuig i els seus Col·loquis, inèdits fins 1877, resten oblidats molt de temps. És cert que després de 1714, la memòria històrica, en aquest país, va com va. A voltes de tan esmorteïda sembla que no hi és, a voltes hi ha alguns aspectes que es manifesten amb força. Però mai no arriba a desaparèixer. El segle XVIII és lluny de ser el desert del pensament català que ens han volgut fer creure i el XIX és un segle efervescent, tant des del punt de vista de la cultura com pel que fa a l’economia i la política. Un dels homes provocadors de més efervescència és Valentí Almirall.

El 18 de maig de 1869 participa en la reunió de republicans federals a Tortosa que, reunits en Assemblea Confederada, signen l’anomenat Pacte de Tortosa. Almirall i els seus companys federals tenen molt clar el sentit simbòlic de fer una trobada a Tortosa de membres del moviment republicà del Principat, el País Valencià, les Illes Balears i Aragó. Tortosa es l’eix que vertebra els territoris dels antics estats medievals aplegats sota la sobirania del Casal de Barcelona i que els castellans consideren des de 1714 només uns territoris incorporats o assimilats, per no usar la paraula colònia.

El Pacte de Tortosa es limita a plantejar una estructura política inspirada pel model que naufraga militarment el 1714: un estat confederal.

La proposta és alhora raonable i agosarada, amb la intenció de trencar un segle i mig d’imposició del centralisme més cavernícola. El problema és que el federalisme no interessa gens a Castella, perquè implica pèrdua de poder. Un fet que resulta tan constatable el 1869 com abans, el 1640 i el 1714, o després com el 1873, el 1931, el 1939, el 1981 i ara…

Per donar suport a la proposta, Almirall edita (1869-1873) un diari en castellà amb la provocadora capçalera de El Estado Catalan! Però els successius cops militars dels generals Pavía i Martínez Campos acaben amb la I República i porten la II Restauració borbònica.

El 4 de maig de 1879, coincidint amb la inauguració dels Jocs Florals de Barcelona, Almirall inicia la publicació del Diari Català, el primer en llengua catalana, que suspèn el 1881, en trencar amb els republicans federals. Valentí Almirall organitza i presideix el primer Congrés Catalanista i el 1886 publica Lo Catalanisme, punt de partida teòric del catalanisme polític i d’esquerres.

La circumstància geopolítica de Tortosa, reconeguda pels federals del Pacte de 1869, és recordada pel Congrés de Cultura Catalana quan, el 1976, atorga a Tortosa la denominació de cruïlla dels Països Catalans i el 5 de juliol del 2008, en la commemoració de la caiguda de Tortosa enfront de l’exèrcit borbònic franco-castellà, la “Declaració de Tortosa” recorda aquests fets i afegeix: Tortosa, capital històrica d’una terra on es parla una forma del català que s’estén a banda i banda del riu Sénia, des de l’Ametlla a Alcalà de Xivert, és la prova més convincent de la unitat de la llengua catalana. Tortosa és també la seu d’un bisbat que, des de temps de Jaume I, abastava les terres catalanoparlants del nord del País Valencià, i que encara avui s’estén per les comarques valencianes del Baix Maestrat i els Ports. Tortosa és, per tant, l’eix central i vertebrador d’una història comuna, i pot ser-ho també d’un futur possible. És per això que, en acomplir-se els 300 anys dels fets de 1708, volem reivindicar per a la ciutat de Tortosa aquest paper central de cruïlla i de punt de trobada, amb una mirada posada en el futur comú dels nostres territoris.

Hi ha polítics que creuen que tot s’arreglaria a l’estat español amb una esquerda republicana a Catalunya, però la història dels darrers sis segles ensenya que per als catalans els problemes no troben solució en un canvi de règim a Madrit sinó en la recuperació de la plena sobirania de la nació catalana.

Jordi Peñarroja

Escriptor i fotògraf

Ens agrada la història perquè ens interessa el futur.

Història de Catalunya. Despuig,Valentí almirall

Valentí Almirall, republicà federal. Gravat de fotografia no datada.

Història i estat.Despuig. El Estado Catalan

Capçalera de “El Estado Catalan”, diari fundat per Valentí Almirall i publicat entre 1869 i 1872 a Barcelona i el 1873 a Madrit.

Història de Catalunya. Despuig. Diari Català

Capçalera del “Diari Català”, primer diari en la nostra llengua, editat per Valentí Almirall a Barcelona entre 1879 i 1881, quan ja s’havia separat del republicanisme federal d’Estanislau Figueras i Francesc Pi i Margall.

Història i estat, Despuig, Espanya assimilada

Mapa d’España de 1854 on apareixen diferenciades la “España uniforme o puramente constitucional” i la “España Foral”, vencedores a la guerra de Successió, i la “España asimilada”, els perdedors en aquella contesa. Dit d’una altra manera, la corona castellana i nosaltres.

Esfinx neoegípcia a l’esquerra de la porta d’un edifici deco de l’arquitecte Josep Maria Vaquer i Urquizú a la plaça Alfonso XII de Tortosa. Tan hermètica com la seva companya respecte al futur del republicanisme federal. Foto de Jordi Peñarroja, del 2008.