Santa Maria del Pi en la defensa de Barcelona (1706-1714)

L’exposició Feligresos en armes: Santa Maria del Pi en la defensa de Barcelona (1706-1714) mostra un capítol poc divulgat de la guerra de Successió: la implicació de les parròquies en aquella guerra, prenent com a exemple la parròquia del Pi.

La mostra és el resultat d’un treball en equip que conjumina per una banda informació poc divulgada procedent de l’Arxiu Parroquial de Santa Maria del Pi, que presenta el seu arxiver Jordi Sacasas, amb l’acurat treball de recreació històrica realitzat expressament per Jaume Serra en el camp del modelisme històric, encara poc treballat en temes de la nostra història.

L’atenció del visitant queda captivada d’entrada per un espectacular aplec de figures d’abanderats de les companyies de la Coronela, que tenen més d’una confraria gremial radicades a l’església del Pi. Jaume Serra ha fet aquesta reconstrucció de les banderes de les unitats de la Coronela comptant amb la col·laboració de Francesc Riart, que ha investigat diversos aspectes de la guerra de Successió amb dades registrades als arxius notarials i gremials de Barcelona, i de Jordi Sacasas a l’arxiu del Pi. Recordem que aquestes banderes les cremen els borbònics després de l’Onze de Setembre, per condemnar a l’oblit aquests símbols de l’aferrissada resistència a les armes castellanes feta per una colla de “civils”.

La recreació inclou diversos panels informatius, il·lustrats, i uns diorames de Jaume Serra representant moments i accions diferents i poc divulgades.

Un d’aquests moments és al despatx del Secretari del rei Carles III, senyor Ramon Frederic de Vilana-Perles, quan aquest polític demana per carta als preveres del Pi la col·laboració de la parròquia en les tasques de reforç de les fortificacions de Barcelona per millor enfrontar l’esperat setge borbònic de 1706.

També podem veure una recreació de l’hospital fundat pel cirurgia Francesc Darder, el 1706, per atendre els soldats napolitans ferits o malalts. Aquesta institució és subvencionada per la parròquia del Pi.

La tercera escena recreada mostra el menjador per a valencians i aragonesos refugiats a Barcelona fugint dels borbònics, obra de beneficència creada i sostinguda econòmicament pels clergues beneficiats de l’església del Pi l’any 1711, situada als baixos d’una casa de la Baixada de Santa Eulàlia.

Encara hi ha una quarta escena que ens parla de la implicació de la parròquia del Pi en la defensa de Catalunya durant la guerra contra les Dues Corones: és el moment en que la Junta de Medis de la Diputació del General demana a Santa Maria del Pi un préstec de 1.000 lliures, que un dels seus beneficiats concedeix. Com podem comprovar en els panels explicatius de l’exposició, el document acreditatiu del préstec encara es guarda a l’Arxiu Parroquial del Pi.

(Continuarà…)

Jordi Peñarroja

Escriptor i fotògraf

Nota sobre dates i horaris de l’exposició:

Exposició oberta des del 9 de novembre del 2018 fins a primers de febrer del 2019. És d’accés lliure i gratuït de les 18.00 a les 20.00 h. I en altre horari està inclosa en la visita turística a la basílica de Santa Maria del Pi.

Ens agrada la història perquè ens interessa el futur.

Jordi Sacasas i Jaume Serra en la inauguració de l’exposició, el 9 de novembre del 2018.

 

Part de les figures aplegades dels abanderats de la Coronela de Barcelona.

 

Menjador per a refugiats valencians i aragonesos a Barcelona, obra de beneficència creada i finançada pels beneficiats de la parròquia del Pi el 1711.

 

El 1713, un dels beneficiats de Santa Maria del Pi presta 1.000 lliures a la Junta de Medis de la Diputació del General per al finançament de la guerra contra dels Dues corones borbòniques.

Totes les fotografies són de Jordi Peñarroja.