Loading...
Gent2018-07-09T11:27:56+02:00

Caldrà un quatricentenari? -3

De Cristòfol Despuig a la Renaixença vuitcentista.

Continua la conferència del 2014. Anem al segle XVI:

(…) Ja a principis de la monarquia hispànica dels Àustries, el cavaller tortosí Cristòfor Despuig escriu l’any 1557 el seu llibre Los col·loquis de la insigne ciutat de Tortosa, conservat perquè esquiva la censura en romandre inèdit fins a 1876. En aquesta obra llegim coses com aquestes:
I també casi tots los historiògrafos castellans estan en lo mateix de voler nome […]

Articles anteriors: